Nikotiiniriippuvuus – Suomen eräs yleisimmistä addiktioista

Suurin osa riippuvuuksista on yleensä sosiaalisesti hyväksymättömiä sekä niillä on huomattavaa vaikutusta yksilön päivittäiseen käytökseen, mutta poikkeuksia löytyy. Tupakointi ja tarkemmin katsottuna nikotiiniriippuvuus on eräs näistä. Se on Suomen eräs yleisimmistä addiktioista ja sen lopettamisen parissa taistelevat vuosittain kymmenet tuhannet ihmiset vaihtelevalla menestyksellä. Nikotiiniriippuvuus on myös laajentunut itsessään viimeisen parin vuoden sisällä, sillä nyt monet tupakoimattomat ovat alkaneet myös käyttämään sähkötupakkaa sen trendikkyyden vuoksi.

Yleistä nikotiiniriippuvuudesta

smoking-1026556_960_720Tupakointi on eräs suurimmista nikotiiniriippuvuuden aiheuttajista ja yleensä nikotiiniriippuvuutta käsiteltäessä puhutaankin vain tupakoinnista. On syytä kuitenkin ottaa huomioon, että tupakoinnin lisäksi nikotiinituotteista nuuska ja sähkötupakka ovat varsin yleisiä. Nuuskan suosio on ollut myös erityisen paljon kasvussa pohjoisissa olosuhteissa, jossa nuuskan hakeminen Ruotsista on mahdollista ja laillista, vaikkakin vain omaan käyttöön.

Nikotiinituotteiden käytön tarkkaa yleisyyttä on vaikea arvioida, mutta varsinkin tupakoinnista on olemassa varsin kattavaa tutkimustietoa. Suomessa tupakoivien määrä on noin 20% väestöstä, joista suurin osa polttaa päivittäin. Nuuskaa taasen käyttää arvioiden mukaan 5% väestöstä, joista 2,5% on satunnaiskäyttäjiä. Sen suosio on lisääntynyt erityisesti nuorten miesten joukossa ja varsinkin nuorten opiskelijoiden keskuudessa.

Nikotiiniriippuvuuden kehittyminen

Yleisin tapa kehittää nikotiiniriippvuuus on tupakoinnin kautta. Suurin osa ihmisistä, jotka polttavat tupakkaa päivittäin, ovat aikoinaan aloittaneet tavan sosiaalisen paineen johdosta. Satunnaiskäyttäjiä on vielä nuorten osassa runsaasti, mutta yleensä satunnaiskäyttäjät päätyvät joko nikotiiniriippuvaisiksi tai lopettavat jossain vaiheessa täysin. Sosiaalista tupakointia usein selitetäänkin vain huonona ajottaisena tapana ja esimerkiksi moni perustelee sitä aktiviteettina, jota he suorittavat vain humalatilassa. Tällaisten henkilöiden riski muuttua aktiivikäyttäjiksi on kuitenkin suuri.

Se, miten nopeaa riippuvuus nikotiiniin tulee, vaihtele hyvin paljon. Yleensä se alkaa satunnaisena polttamisena, jonka jälkeen tupakointi alkaa olemaan hyvin rutiininomaista. Kun rutiininomaisuus alkaa kehittymään, on ihminen jo suuressa riskissä nikotiiniriippuvaisuuden kehittymiseen. Hiljalleen tarvittava nikotiiniannos halujen tyydyttämiseksi alkaa kasvamaan ja kohta ongelma on jo ehtinyt kehittyä. Sen jälkeen eroon pääseminen on hyvin haastavaa ja voi viedä pahimmillaan vuosikausia, että nikotiinituotteista pääsee täysin eroon.

Yleisiä haittoja

Nikotiinituotteiden väliset haitat vaihtelevat yllättävän paljon, mutta varsinkin tupakalla ja nuuskalla on erityisen rajuja fyysisiä haittoja. Kumpikin kasvattavat eri syöpien riskiä, nostavat mahdollisuutta saada sydän- ja verisuonitauteja, sekä alentavat ihmisen elinikää useilla vuosilla. Kummallakin on myös erinäisiä omia haittoja. Tupakoinnin yksittäisiä isoja haittoja ovat pääasiassa hengitystien ongelmat, joita ovat esimeriksi krooniset hengitystien taudit, kuten keuhkoahtaumatauti ja astma. Nuuskan fyysisiin terveyshaittoihin taasen kuuluu mm. suuhygieniset ongelmat ja lihasten surkastuminen.

Suuri syy, miksi tupakointia katsotaan niin sosiaalisesti hyväksyttävänä on sen vähäiset psyykkiset ja sosiaaliset riskit. Pääasiallisena psyykkisenä riskinä on vieroitusoireet, jotka ovat varsin rajuja pitkäaikaisen tupakoinnin tai nuuskaamisen lopettavilla. Myös sosiaalisia haittoja on lähes olematon määrä, vaikkakin paheksunta tupakointia kohtaan on ollut jatkuvassa nousussa niin nuorten kuin aikuisten kohdalla. Tämä hiljalleen kehittynyt sosiaalinen stigma tupakoivia kohtaan on toisaalta hyvä, sillä se osoittaa asenteellista muutosta tupakointia kohtaan hyvin laaja-alaisesti.

Yhteenveto

Nikotiiniriippuvuus on eräs Suomen yleisimmistä addiktioista, joka vahingoittaa pääasiassa yksilöä itseään, sekä aiheuttaa huomattavaa yhteiskunnallista vahinkoa esimerkiksi kansanterveydellisten kulujen kasvun muodossa. Kyseessä on kuitenkin vakava riippuvuus, josta on hyvin vaikea päästä eroon ja joka päätyy hyvin monen tupakoijan ja nuuskaajan kohtaloksi ennemmin tai myöhemmin. Hyvänä puolena on kuitenkin se, että suhtautuminen nikotiinituotteiden käyttöä kohtaan on muuttunut reilusti viime aikoina, jolloin toivot riippuvuuden vähentymisestä ovat kovat.

Reply