Huumeriippuvuudet – addiktioista tuhoisimmat

Päihderiippuvuuksista eräitä ongelmallisimpia ovat huumeriippuvuudet. Vaikka ne eivät ole niin yleisiä kuin muut riippuvuudet, on niiden vakavuus yleensä huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi alkoholismin kohdalla. Pääasiallisena ongelmana on usean huumeen vahva “koukuttavuus”, sillä usein ne tarjoavat esimerkiksi alkoholiin verrattuna suuremman dopamiiniryöpyn, joka usein luo addiktiosta voimakkaamman ja nopeamman kuin monen muun aineen parissa.

Yleistä huumeriippuvuudesta

station-1848972_960_720Kaikki huumeet eivät ole yhtä koukuttavia, mutta suurimmassa osassa on suora riski riippuvuuteen jopa hyvin lyhytaikaisen käytön jälkeen. Vähäistä riippuvuutta aiheuttavia huumeita ovat esimerkiksi kannabis ja LSD, vaikkakin niissä on omat vaaransa joka tapauksessa. Paljon suuremman riskin aiheuttavat ns. kovat huumeet, kuten kokaiini ja heroiini, joiden vaikutus ihmisen elinikään on myös huomattava.

Huumeriippuvuuden itsensä yleisyyttä Suomessa on vaikea arvioida, mutta yksittäisiä kokeiluita tehneitä ihmisiä löytyy. Arviolta viidesosa väestöstä on testannut huumeita jossain vaiheessa elämäänsä, joka on huomattavan suuri luku tilastollisesti. Yleensä kuitenkaan addiktiota ei ole kehittynyt, mutta tämä johtuu paljolti myös siitä, että kannabis on eräs kokeilluimmista aineista ja siihen on vaikea kehittää addiktiota.

Huumeriippuvuuden kehittyminen

Yleisimmiten huumeriippuvuus kehittyy hyvin agressiivisesti ja jo yksi kerta voi sinetöidä yksilön kohtalon. Varsinkin heroiini tunnetaan siitä, että jopa yksittäinen käyttökerta voi tuoda niin vahvan halun palata takaisin sen äärelle, että päivittäiseen käyttöön siirtyminen ja elämänlaadun huomattava laskeminen tapahtuu jo parissa kuukaudessa. Myös kokaiini toimii hyvin samalla tavalla, kuten myös monet muut vastaavat aineetkin. Nämä kaksi ainetta ovat erityisen vahvoja ja aiheuttavat hyvin intensiivisen, mutta lyhytaikaisen kokemuksen.

Yleensä huumeiden pariin ajautuu ihminen, joka päätyy kokeilemaan jotain ainetta sosiaalisen paineen johdosta, elämyksen haun perässä tai helpottamaan omaa olotilaa, olipa kyseessä sitten masentunut tai ahdistunut ihminen. Varsinkin viimeisimpänä mainitun kohdalla addiktio kehittyy noepaa, sillä runsas määrä dopamiinia kerralla usein luo hyvin euforisen tunteen. Tätä euforista tunnetta ihminen jää kaipaamaan ja ainetta pyritään hankkimaan kerta toisensa jälkeen lisää. Tietyn pisteen jälkeen fyysinen riippuvuus syntyy, kun huumeella haetaan enää vain normaalitilaan pääsemistä. Dopamiinia ei silloin käytettäessä enää erity niin huomattavia määriä, mutta yleensä vakavat vieroitusoireet vetävät ihmiset takaisin käytön pariin.

Yleisimmät haitat

Huumeriippuvuus on kaikin puolin tuhoisaa niin yksilölle, hänen lähipiirilleen kuin myös yhteiskunnalle. Aineiden jatkuva väärinkäyttö voi johtaa erinäisiin fyysisiin haittoihin, kuten neurologisiin vahinkoihin, syöpäriskin kasvuun ja vahvoihin vieroitusoireisiin lopetusyritysten kohdalla. Psyykkisiä vahinkoja voi tulla laaja kirjo, joihin kuuluu mm. kasvanut psykoosiriski, kognitiivisten toimintojen heikkeneminen ja mahdolliset muutokset persoonassa. Riskejä on vaikea yleisesti eritellä, sillä eri huumeilla on erilaiset vaikutukset.

Sosiaalisia vahinkoja kohtaavat erityisesti huumeriippuvaisen lähipiiri. Huolimatta aineesta, johon yksilö on koukusta, usein sen vaikutukset muuttavat ihmistä huomattavasti. Luonteesta tulee impulsiivisempi ja addiktoituneen käytös alkaa muuttumaan monin tavoin huonompaan suuntaan. Rahallisen avun pyytäminen alkaa pian, kun huumeita ei ole enää varaa itse ostaa ja riippuvuutta piilotellaan mahdollisimman paljon. Narkomaanit muuttuvatkin tilan pahenemisen myötä yleensä patologisiksi valehtelijoiksi, jotka peittävät oman ongelmansa viimeiseen asti lähipiiriltään. Monet parisuhteet ja ystäväsuhteet kaatuvatkin tämän myötä.

Yhteenveto

Vaikka huumeiden saatavuus Suomessa on varsin pieni ja sen kattavuus ei ole niin laaja kuin alkoholismilla, on kyseessä silti vakava addiktio, joka pahimmillaan muuttaa ihmisen täysin ja lyhentää elinikää useilla vuosilla. Useimmiten sen vahingot niin yksilölle itselleen kuin hänen lähipiirilleen ovat hurjat ja todennäköistä on, että varsinkin kovien huumeiden kohdalla ihmisen kohtalo on ns. sinetöity fyysisen addiktion kehittymisen myötä.

Reply