Shoppailuriippuvuus – kallis, vahingollinen addiktio

Toiminnallisista riippuvuuksista puhuttaessa eräs eniten vuosien varrella puhuttaneista ilmiöistä on ollut shoppailuriippuvuus. Se on vaikeasti hoidettavissa oleva tauti, johon erityisesti nuoret, yli 18-vuotiaat naiset, mutta myös monissa tapauksissa miehet, ovat taipuvaisia. Ongelmana sen parissa on erityisesti vakavan addiktion aiheuttamat kattavat taloudelliset ongelmat, jotka voivat usein johtaa ihmisiä hyvinkin vaikeisiin olosuhteisiin.

Yleistä shoppailuriippuvuudesta

1024px-USA-NYC-Ann_Taylor_5th_Avenue0Virallisesti oniomaniaksi kutsuttu shoppailuriippuvuus on arvioiden mukaan suhteellisen yleinen nuorten parissa, mutta tarkkoja tilastoja on vaikea antaa, koska aihetta ei ole tutkittu riittävästi. Kuitenkin pääasiallisesti voidaan sanoa, että sen yksilötason tuomat haitat ovat huomattavia ja usein lievänäkin se on hyvin vahingollista yksilölle sekä mahdollisesti yhteiskunnalle, jos yksilö ei pääse ajoissa addiktiostaan eroon. Tämän takia olisi olennaista tutkia, miten laajalle levinneestä riippuvuudesta on oikein kyse.

Huomattavaa on se, että useasti tehdyt heräteostokset eivät vielä välttämättä kerro ihmisellä olevan ongelmaa. Vaikka rajan määrittäminen sille, mikä toiminta on vahingollista ja mikä ei, ovat ajoittaiset, taloudellisesti vähäisesti haittaa tuottavat heräteostokset vain osa ihmisluonnetta, jotka eivät vielä viesti addiktiosta tai sen alkamisesta. Ongelmaksi ostaminen muuttuu silloin, kun ihminen alkaa paikata pieniäkin negatiivisia tilojaan ostamisen tuomalla lohdulla. Tämän kautta useimmilla ihmisillä muodostuu rutiininomaisia tapoja shoppailun suhteen, mikä johtaa erinäisiin ongelmiin myöhemmin.

Shoppailuriippuvuuden kehittyminen

Itsessään shoppailuriippuvuus usein yhdistetään nuoriin ilman, että asiaa lähdetään laajentamaan sen kummemmin. Tutkimustiedon pohjalta se on linkitetty heikkoon itsetuntoon, huonoon negatiivisten tunnetilojen hallintaan sekä muihin mielenterveydellisiin ongelmiin. Tämän pohjalta tutkijat ovatkin usein havainneet, että hallitsematon ostelu on tapa vältellä vahvoja, epämiellyttäviä emootioita ja sen myötä myös usein tunnetasoltaan epävakaat ihmiset päätyvät hallitsemattoman shoppailuriippuvuuden pariin.

Kuten moni muukin riippuvuus, tämäkin kehittyy hyvin salakavalasti. Suurin osa addiktion partaalle joutuneista on vain aiemmin hakenut ajoittaista lohtua ostamisen tuomasta ilosta, mutta tilanne on pian riistäytynyt käsistä. Vaikea elämänjakso, kriisi ja psyykkiset ongelmat voivat esimerkiksi altistaa lyhyellä aikavälillä addiktion kehitykseen. Tällaisen jakson aikana lohtua tarvitaan huomattavasti enemmän ja esimerkiksi sosiaalisen tukiverkoston puuttuminen johtaa usein vahingoittavan, mutta helpotuksen tunnetta tuovan toiminnan pariin.

Yleisiä haittoja

Suurimmat haitat shoppailuriippuvuudessa painottuvat terveyden sosiaalisiin ja psyykkisiin aspekteihin. Sosiaalisiin haittoihin kuuluu rahaongelmat ja ihmissuhdeongelmat, joita koituu erityisen nopeasti, kun ihminen alkaa olemaan syvässä velassa tilanteen johdosta. Ongelmana tässä addiktiossa on kuitenkin se, miten ulkopuoliset henkilöt havaitsevat tilanteen yleensä vasta siinä vaiheessa, kun se on kehittynyt jo hyvin vakavalle tasolle. Siihen on myös usein vaikea vaikuttaa, sillä yksilö ei tee mitään laitonta, joten hänellä on täysi päätäntävalta siitä, miten addiktionsa kanssa elää.

Psyykkisiä haittoja on lukuisia, mutta on vaikea erotella, mitkä psyykkiset vaivat tulevat shoppailuriippuvuuden johdosta ja mitkä taasen sen ovat voineet alkujaan aloittaa. Pääasiallisena haittana esille ilmenee rahallisen ahdingon tuottama ahdistus, sekä muut psyykkiset häiriöt, joille ihminen sen kautta altistuu. Jatkuva stressi ja ahdistus oman elämän hallinnasta ei ole tervettä yksilölle ja kun nämä yhdistää jo mahdollisiin ennestään olemassa oleviin psyykkisiin ongelmiin, voi kyseessä olla hyvin vahingollinen yhdistelmä.

Yhteenveto

Erityisesti nuorten keskuudessa esiintyvä, monilla tavoin hyvin vahingollinen shoppailuriippuvuus tekee ihmisestä usein kyvyttömän käsittelemään omia tunteitaan ja ajaa taloudelliseen ahdinkoon. Kun puhutaan vakavista addiktioista, se on usein hyvin häntäpäässä, sillä sen suorat vaikutukset ihmiseen eivät ole lievänä varsinkaan aina kovin suuret, mutta tarpeeksi vaikeaksi kehityttyään se vahingoittaa varsinkin yksilöä hyvin rajusti. Velkaantuneet ovat myös riski yhteiskunnalle, jonka takia laajan tutkimustiedon saaminen addiktiosta on erityisen tärkeää.

Reply