Syventävää tietoa riippuvuuksien hoidosta

Globaalilla mittakaavalla tarkasteltuna huomattava osa väestöstä kärsii jonkinlaisesta addiktiosta ja suomalaiset eivät ole kansana minkäänlainen poikkeus. Koska riippuvuuksia on niin laaja kirjo ja niistä kärsiviä ihmisiä määrällisesti niin suuri joukko, on hyvin tärkeää, että hoitojen määrää, laatua ja saatavuutta voidaan parantaa kaikin mahdollisin edellytyksin. Suomessa tilanne hoitoon pääsemisen suhteen onkin varsin hyvä ja monipuolinen määrä erilaisia hoitomuotoja on olemassa.

Hoitoon hakeutuminen

Erityisen tärkeää on, että ihminen itse hakeutuu hoitoon oman motivaation johdattamana, sillä se usein takaa parhaat tulokset hoidon tuloksellisuuden suhteen. Jos ihminen on vahvasti motivoitunut pääsemään eroon omasta sairaudestaan ja tunnistaa sen, että hänellä on oikea ongelma, on silloin parantuminen huomattavasti todennäköisempää kuin muissa tilanteissa.

Hoitoon useimmiten hakeudutaan lääkärin tai muun sairaanhoidon ammattilaisen kautta, mutta myös esimerkiksi työterveyshuolto voi auttaa asian suhteen. Jos ongelman koetaan hoituvan parhaiten jonkin vieroitukseen tarkoitetun ohjelman avulla, annetaan riippuvaiselle yleensä lähete ohjelmaan, jossa ammattiapua voidaan tarjota suoraan. Myös lääkehoito voidaan katsoa parhaaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi, jolloin yleensä parhaiten sopiva lääke määrätään reseptille.

Katkaisu- ja vieroitushoidot

freedom-1886402_960_720Päihderiippuvaisten parissa katkaisu- ja vieroitushoidot, sekä erityisesti 12 askeleen ohjelma, ovat saaneet hyvin laajaa suosiota ihmisten parissa. Yleisesti ottaen katkaisu- ja vieroitushoidot toimivat lähes kaikkien addiktioiden hoitamiseen, sillä niiden ohjenuoria on helppo soveltaa. Tavoitteena näillä ohjelmilla on usein saada ihminen myöntämään, että hänellä on ongelma, löytämään ongelmat ja virheet aikaisemmasta käytöksestä, sekä saamaan uutta virtaa pysyvän muutoksen tekemiseen.

Vakavimpien addiktioiden kohdalla usein tahdonvoima on varsin alhainen, jolloin katkaisu- ja vieroitushoitoja voidaan toteuttaa myös sairaalaolosuhteissa, jonne ihminen yleensä rekisteröityy pidemmäksi ajanjaksoksi. Näin esimerkiksi vieroitusoireita voidaan hallita hyvin tehokkaasti valvotussa ympäristössä ja vanhoille tavoille retkahtamisen riski on lähes olematon, sillä addiktiota ei pystytä toteuttamaan tarjotuissa tiloissa.

Lääkehoidot addiktioiden hoitoon

Mitä pidemmälle lääketiede edistyy, sitä parempia tuloksia voidaan odottaa sairauksien hoidon parissa. Riippuvuudet eivät ole mikään poikkeus tämän suhteen, jonka voi huomata kasvaneella valikoimalla erilaisia lääkeaineita, joiden avulla sairaudesta eroon pääseminen helpottuu huomattavasti. Pääasiallisesti nämä lääkeaineet koskettavat päihderiippuvaisia, mutta joitain mielialalääkkeitä voidaan myös määrätä ihmisille, joita ovat vaivanneet esimerkiksi toiminnalliset addiktiot.

Alkoholismin lääkehoidossa on löydetty useita erilaisia lääkkeitä, joiden avulla alkoholin käytön lopettaminen on huomattavasti helpompaa. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi opioidiantagonistit, jotka vähentävät alkoholin juomisen yhteydestä saatavaa mielihyvän tunnetta, joka vähentää ihmisen mielihaluja juoda. Toinen vaihtoehto on erittäin suosittu vaihtoehto on disulfiraami, joka aiheuttaa fyysisiä oireita alkoholia juovalle. Vakavat fyysiset oireet tekevät alkoholin juomisesta jopa hengenvaarallista, jolloin lopettaminen tapahtuu lähes pakonomaisesti.

Huumeriippuvuuksien hoitaminen voi tapahtua myös esimerkiksi huumeaineen korvaavalla aineella, jonka annostusta on tarkoitus lähteä hiljalleen vähentämään. Ongelmana tässä on kuitenkin se, että usein huumeiden korvaushoidot epäonnistuvat ja ihmiset voivat jäädä käyttämään korvaushoidon tarjoamia aineita. Hyvä esimerkki tästä on Subutex, joka on opioidivalmiste, jonka tarkoituksena on auttaa heroiinin käytön lopettamista. Ongelmana on kuitenkin se, että tätä nykyä Subutex ja vastaavat valmisteet ovat nousseet eräiksi Suomen suosituimmista huumausaineista, joka kertoo paljon hoidon tehokkuudesta.

Yhteenveto

Hoitoon pääseminen Suomessa on varsin vaivatonta ja usein kaikkia, jotka haluavat päästä addiktiostaan eroon suositellaankin kääntymään hoitokeinojen puoleen. Kehitykset tieteiden saralla ovat luoneet tehokkaita keinoja niin katkaisu- ja vieroitushoitojen kuin myös lääkehoidon parissa. Tehokkaimman tavan oman addiktion parantamiseksi päättää lääkäri tai konsultoitava lääketieteen ammattilainen, joka varmistaa, että jokainen hoitoon hakeutuva saa varmasti oikeanlaista apua ongelmaansa.

Reply