Alkoholirippuuvus eli alkoholismi

Vaikka ihmisten yleinen suhtautuminen päihteisiin on negatiivinen, on alkoholi vahva poikkeus tähän sääntöön. Ympäri maailmaa sen käyttö nähdään yleisesti ottaen sosiaalisesti hyväksyttävänä ja Suomi ei tee tässä asiassa poikkeusta. Suomalaisten juomakulttuurista puhutaankin paljon ja pelkästään jo suomalaiseen sanastoon tutustuttaessa “pikku-Lauantai” ja “kalsarikännit” antavat hyvän kuvan suomalaisten suhtautumisesta alkoholin käyttöön. Kuten muut päihteet, myös alkoholi on vaarallinen väärin käytettynä ja voi johtaa nopeasti kehittyvään addiktioon.

Yleistä alkoholismista

download (2)Kyseessä on eräs yleisimmistä ja vakavimmista riippuvuuksista, mitä maailmalla on havaittavissa ja tämä pätee erityisesti Suomessa. Yli 10 prosenttia väestöstä lasketaan suurkuluttajien joukkoon ja koko väestöstä 1-2% on alkoholisteja. THL:n tilastoista myös nähdään, että lähes puolet Suomessa vuosittain juodusta alkoholista juo 10% Suomen väestöstä, eli kulutus on keskittynyt vahvasti hyvin pienen väestönosan joukkoon. Tämä kulutuksen keskittyminen on huolestuttavaa, sillä vaikka alkoholin kulutus on pitkällä aika välillä lähtenyt laskuun, on alkoholismi ollut suhteellisen pysyvää väestön joukossa.

Suurin osa alkoholia käyttävistä eivät ole alkoholisteja, vaikka saattavatkin suurkuluttajien ryhmään kuulua. Suurkuluttajaksi lasketaan mies, joka juo 24 annosta viikossa tai seitsemän illassa tai nainen joka juo 16 annosta viikossa tai viisi illassa, sekä rikkoo tämän rajan usein. Alkoholismi taasen määritellään tilaksi, jossa ihminen ei pysty toimimaan normaalisti ilman alkoholia eli riippuvuus on jo ehtinyt syntyä. Onkin syytä erottaa nämä kaksi toisistaan, sillä vaikka kummassakin on omat ongelmansa, on näiden ihmisryhmien väliset erot huomattavan suuria.

Alkoholiriippuvuuden kehittyminen

Alkoholismi usein kehittyy hyvin salakavalasti. Suomessa pääasiallisena ongelmana ovat ympäristölliset tekijät. Sosiaalinen ympäristö usein tukee ihmisten alkoholinkulutusta ja humalatilaa ei nähdä paheksuttavana. Asenteista kertoo jo paljon se, miten moni raitis ihminen joutuu perustelemaan juomattomuuttaan. Tällaisessa ympäristössä addiktion kehittyminen on helppoa, sillä omaa, itselle ja muille haitallista toimintaa on helpompi järkeillä, kun asiaa ei paheksuta laajalti.

Myös yksilölliset tekijät vaikuttavat paljon, sillä erilaiset psyykkiset ongelmat, kriisit, geenit ja monet muut tekijät vaikuttavat addiktion syntymiseen. Alkoholi myös itse aineena koukuttaa helposti, sillä se vapauttaa mielihyvää aiheuttavia hormoneja, mikä voi luoda hyvin helpon fyysisen riippuvuuden. Joillakin alkoholisteilla tämä myös näkyy esimerkiksi heikentyneenä mielihyvähormonien tuotantona, minkä takia raittiina oleminen on tällaiselle yksilölle varsin epämukavaa.

Alkoholismin haitat

Vaikka alkoholin kohtuukäytöllä ei ole huomattu vakavia terveysvaikutuksia, on suurkäytössä useita fyysisiä sekä psyykkisiä haittapuolia. Fyysisiin haittapuoliin kuuluu mm. maksan heikkeneminen ja muut maksataudit, syöpäriskin kasvu, alkoholimyrkytyksen riski ja motoristen toimintojen heikkeneminen. Osittain fyysisenä ja psyykkisenä haittana on myös neurologiset vahingot. Psyykkisiin vahinkoihin lukeutuu mm. kasvanut masennusriski, pelkotilat ja unettomuus. Riski muiden psyykkisten sairauksien saamiseen kasvaa myös.

Siinä missä jotkut riippuvuudet aiheuttavat vain yksilötasolla haittaa, on tässä addiktiossa usein myös sosiaaliset haittapuolensa. Suurimpana ongelmana on humalatilan aiheuttamat muutokset käytöksessä. Siinä missä ihminen saattaa normaalisti olla rauhallinen, ystävällinen ja mukava, voi humalatila tuoda esille aggressiivisuutta, sopimatonta käyttäytymistä ja vastuuttomuutta. Parisuhteessa olevat ihmiset usein päätyvät eroon, jos toisella on vakavia ongelmia alkoholin käytön suhteen ja mahdolliset perhe. ja ystäväsuhteet ovat usein koetuksella.

Yhteenveto

Alkoholi on koukuttava, myrkyllinen aine, joka aiheuttaa niin yksilölle kuin myös ympäristölle ja yhteiskunnalle huomattavia haittoja. Kun ihmiselle kehittyy riippuvuus alkoholiin, on kyseessä vaikeasti hoidettava sairaus, joka johtaa pahimmillaan ennenaikaiseen kuolemaan ja vakaviin kroonisiin sairauksiin. Kyseessä on kuitenkin täysin hoidettavissa oleva tauti, johon on hyvin laajasti apua saatavilla monessa eri muodossa.