Kaikilla meistä on luultavasti tuttavapiirissä ystävä tai perheenjäsen, joka on tai on ollut koukussa johonkin. Addiktion kohteena voi olla uhkapelaaminen, jokin huumausaine, alkoholi, seksi tai vaikkapa netti. Mieleen nousee helposti kysymys siitä, kuinka joku voi ylipäätään ajautua sellaiseen tilanteeseen elämässään. Mikäli siis pohtii kysymystä “Miksi ihminen tulee jostain asiasta riippuvaiseksi?”, pohtii oikeastaan sitä, mikä saa aikaan riippuvuuden.

download (1)Erityisesti muutaman viime vuosikymmenen ajan tutkijat ovat paneutuneet toden teolla asiaan yrittäessään selvittää sellaisia biologisia ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka johtavat alkoholismiin ja muihin riippuvuuksiin. Nämä riskitekijät muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden, jonka vuoksi riippuvuuden hoitaminen ei aina ole niin yksiselitteistä puuhaa. Nykyään tiedämme asiasta kuitenkin jo huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten.

Ei ole olemassa vain yhtä ainutta riskitekijää, joka määrittelee sen, alkaako huumeita käyttävä ihminen kehittää riippuvuutta aineisiin tai muodostuuko netissä pelejä pelaavalle ihmiselle rakkaasta harrastuksesta todellinen ongelma, josta ei pääse eroon. Yksilön riski ajautua riippuvuuteen on monen tekijän summa, ja siihen vaikuttavat muun muassa seuraavat biologiset ja ympäristöön liittyvät tekijät:

  • Perintötekijät: Yksilön geenit voivat määritellä varsin suurestikin riippuvuuden muodostumisen todennäköisyyttä. On tutkittu, että riippuvaisen vanhemman lapsella on noin nelinkertainen todennäköisyys kehittää riippuvuus myös itselleen verrattuna sellaiseen lapseen, jonka vanhemmalla ei ole minkäänlaisia riippuvuuksia. Ei siis ole sattumaa, että noin 60 prosenttia kaikista alkoholismin kanssa kamppailevista ihmisistä omaa todennäköisesti lähipiirissään jonkun sellaisen henkilön, jolla on tai on ollut ongelmia alkoholinkäytön suhteen.
  • Psyykkiset tekijät: Monet sellaiset ihmiset, jotka kärsivät jostain psyykkisestä ongelmasta kuten ahdistuneisuudesta, masennuksesta, mielialanvaihteluista tai jostain muusta vastaavista mielisairauksista ovat alttiimpia riippuvuuksille kuin sellaiset, jotka ovat henkisesti terveitä. Usein riippuvuus saa alkunsa silloin, kun jokin psykologinen tila saa ihmisen äärimmäisten tunteiden partaalle, jolloin hän saattaa hakea muualta apua tukahduttakseen surun, vihan tai hämmennyksen tunteensa. Usein tämä tilapäinen apu haetaan alkoholista tai huumeista, joka pidemmän päälle muodostaa kuitenkin toisenlaisen ongelman.
  • Sosiaalinen ympäristö: Ihminen, joka elää, työskentelee tai käy koulussa sellaisessa ympäristössä, joissa esiintyy tavallista enemmän riippuvuuksia, on alttiimpi myös itse kehittämään itselleen riippuvuuden. Sosiaalinen paine, yhteisön sisällä vallitsevat normit ja helppo alkoholin tai huumeiden saaminen ovat kaikki sellaisia tekijöitä, jotka edesauttavat riippuvuuden muodostumista. Usein onkin niin, että jos kaveriporukassa käytetään jotain huumetta, on kynnys omiinkin huumekokeiluihin huomattavasti matalampi. Huumeidenkäytöstä saattaa muodostua jopa tapa, eikä kukaan välttämättä myönnä, ettei siitä enää pääse eroon ilman ulkopuolisen apua.
  • Henkiset traumat: Jos on jossain vaiheessa elämäänsä joutunut kokemaan jonkin traumaattisen tilanteen kuten itselle tärkeän ihmisen menettämisen, hyväksikäytön tai hylätyksi tulemisen lapsena, voivat tällaiset ongelmat hoitamattomina jäädä jonnekin syvälle ihmismieleen, kunnes jonain päivänä pahaa oloa aletaan hoitaa esimerkiksi alkoholin, huumeiden tai pelaamisen avulla.

On tärkeä huomata, että yksilö saattaa ajautua riippuvaisuuteen vain yhdestä näistä yllämainituista tekijöistä. Toisaalta riippuvaisuus voi olla monen yllämainitun ja myös monen muun listan ulkopuolisenkin tekijän summa. Kukaan ei kuitenkaan ole täysin immuuni riippuvaisuuksille, vaan kuka tahansa meistä voi ainakin teoriassa muodostaa jostain asiasta itselleen addiktion, oli se sitten jokin henkistä tyydytystä tuova aktiviteetti tai fyysistä lohtua antava aktiviteetti. Monet riippuvaisuudet kuten vaikkapa kehoa turruttava ja ajatukset huolista pois vievät päihdeaineet sekä fyysistä mielihyvää ja henkistä kiihotusta antava seksuaalinen kanssakäyminen tuovat lohtua sekä fyysisellä että henkisellä tasolla, jonka vuoksi ne ovatkin hallitsemattomissa tiloissa niin vaarallisia.